Op z’n Brunssums gewrapte afvalbakken: zó moeilijk is het niet

Heb jij ze al gezien? Want ‘zó moeilijk is het niet’ om die vrolijk gekleurde afvalbakken met deze slogan in Brunssum te spotten en te gebruiken. Ze zijn met speciale folie gewrapt om iedereen te verleiden om geen afval meer op de grond te gooien, maar in de afvalbak. 10 afvalbakken hebben al een nieuw kleurrijk jasje met herkenbare Brunssumse afbeeldingen.

Schone omgeving is je visitekaartje

Brunssumers Henri Ummels en Bob Evers zijn de initiatiefnemers van dit idee. De uitvoering kwam tot stand in samenwerking met Regiegroep Brunssum Schoon, Gemeente Brunssum en Ons Brunssum. “Brunssum mag zich meer gaan presenteren als Groene Parel”, vindt Henri Ummels. “Maar dan moet er wel iets tegen het zwerfafval gebeuren. Als je als leefgemeenschap vooruit wilt, begint dat met een schone omgeving. Dat is je visitekaartje. Zwerfvuil staat naast hondenpoep bij veel mensen bovenaan het lijstje van ergernissen over hun leefomgeving. De Kindergemeenteraad van Brunssum gaf onlangs ook aan dat ze zich storen aan zwerfafval. In een schone, groene omgeving woon je fijner en leef je gezonder. Een paar jaar geleden besloot ik zelf binnen mijn eigen buurtnetwerk aan de slag te gaan met het opruimen van zwerfafval. Want samenwerken brengt verbinding. Mensen gaan zich dan ook weer meer verantwoordelijk voelen voor hun eigen omgeving en voor elkaar.”

Pssst… wist je dat jij ook mee kunt doen met de geheime missie van Henri? Klik hier

Een scholenbattle om zoveel mogelijk zwerfafval te verzamelen was voor Bob Evers de trigger om ook zelf in zijn wijk Brunssum-West aan de slag te gaan. “Ik legde contact met Henri en gaandeweg sloten zich steeds meer vrijwilligers aan bij onze periodieke opruimacties. Als je gewoon begint, komt er vanzelf iets op gang. Behalve het opruimen willen we ook inzetten op het voorkómen van zwerfafval. Met gerichte communicatie op allerlei plekken proberen we jong en oud bewust te maken van hoe zwerfafval ontstaat en wat de gevolgen zijn voor het milieu.”

IMG_0773-min

Aanpakken bij de bron

Zwerfafval ontstaat niet alleen door achteloos weggegooid afval. Vuilniszakken worden soms door vogels of katten kapotgetrokken, waardoor de rommel zich verspreidt. Als we ons beter realiseren hoe zwerfafval ontstaat, kunnen we ons gedrag veranderen. Het is de kunst om het afvalprobleem bij de bron aan te pakken. Statiegeld op flesjes en blikjes is alvast een goede stap. Maar Henri en Bob willen ook bijvoorbeeld supermarkten, fritures en andere ondernemingen ervan bewust maken dat kassabonnen, foldertjes en lege verpakkingen rondom de zaak geen gezicht zijn. Bedrijven mogen dus ook hun verantwoordelijkheid nemen om hun omgeving schoon te houden. Elke Brunssumse wijk heeft een inwoner die er als coördinator voor zorgt dat de materialen en logistiek voor opruimacties worden geregeld. Een schone stad is een positief visitekaartje voor recreanten en toekomstige bewoners.

Pssst… weet jij wanneer je in jouw omgeving zo’n gezellige ‘Clean up day’ gehouden wordt? Je vindt de informatie hier!

Afval is van niemand en daardoor van iedereen

Nu de eerste afvalbakken al mooi gewrapt zijn, trekken ze de aandacht. Afhankelijk van de resultaten bekijkt de regiegroep of er meer Brunssumse bakken een opknapbeurt kunnen krijgen. De aanpak van zwerfvuil kost veel geld. En de meerwaarde van een schone omgeving is niet eenvoudig in geld uit te drukken maar is er wel degelijk. Misschien is de meerwaarde nog wel groter dan de kosten van de aanpak tegen zwerfvuil. Bob en Henri hopen met meer bewustwording ook hechtere gemeenschappen in Brunssum te creëren. Gemeenschappen waarin je elkaar kent, helpt en naar elkaar omkijkt. Waarin je je samen verantwoordelijk voelt voor je leefomgeving. Samen 2x per jaar opruimen helpt daar al bij en is ook nog heel gezellig met leuke mensen bij elkaar, is de ervaring van beide heren. “Je ontmoet mensen met hetzelfde positieve doel. We zien sociaal betrokken mensen uit alle lagen van de bevolking en alle leeftijden. Uit deze ontmoetingen zijn ook weer andere initiatieven voortgekomen die buurten nog veel leuker maken. Opruimen is al lang geen verplicht karwei meer voor taakstraffers. Je doet het voor je eigen omgeving, jouw straatje en voor het welzijn van jouw gezin. De openbare ruimte is ook van jou. Ook al ligt er andermans rommel. Als iedereen in een straal van 10 meter rond zijn huis opruimt, komen we al een heel eind. En ook dát is niet zo moeilijk!”

Plaatsen gewrapte afvalbakken7