Basisscholen in Brunssum, de keuze is reuze!

Wist je dat de gemeente Brunssum maar liefst 10 basisscholen telt? Verdeeld over de diverse wijken, maar er zijn ook andere verschillen. Openbaar, rooms-katholiek en gereformeerd. Scholen met een eigen gebouw, scholen die onderdeel uitmaken van een brede school, of gehuisvest zijn samen met een peuterspeelzaal en kinderdagverblijf. Lees verder voor het complete overzicht!

De Vlindertuin (onderdeel van Stichting Movare)

De Basisschool de Vlindertuin is gestart in het schooljaar 2016-2017. Het is een fusie tussen de Openbare Jenaplan Basisschool en Basisschool Koningin Beatrix. De Vlindertuin ligt op de grens van Treebeek en Brunssum en is een Algemeen Bijzondere Basisschool (ABBS). Algemeen bijzonder onderwijs is gericht op sociaal-maatschappelijke ontwikkeling, los van een bepaald levensbeschouwelijk of politiek uitgangspunt. Alle kinderen op De Vlindertuin blijven standaard tussen de middag over op school. De school heeft twee locaties: de onderbouw ligt aan de Ir. de Katstraat 33, de bovenbouw aan de Wijenweg 143A.

Meer informatie: www.bsdevlindertuin.nl 

Basisschool Langeberg (onderdeel van Stichting Movare)

De R.K. Basisschool Langeberg aan de Rembrandtstraat 2a is een Brede School waarin persoonlijk en kindgericht onderwijs centraal staat. Het is ook een ‘gezonde basisschool van de toekomst’ met veel aandacht voor het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Zo bieden ze in de middag en voor de overblijvers een ruim aanbod aan activiteiten, waarbij verantwoord bewegen en gezond eten voorop staat.

Meer informatie: www.bslangeberg.nl 

De Caleidoscoop (onderdeel van Stichting Movare)

R.K. Basisschool De Caleidoscoop is gelegen aan de Essenstraat 1. Voorheen was dit Basisschool Fatima. Op De Caleidoscoop blijven de kinderen standaard tussen de middag over en wordt er in de klas gezamenlijk geluncht. De Caleidoscoop besteedt veel aandacht aan de creatieve ontwikkeling en het gevoel van eigenaarschap van kinderen.

Meer informatie: www.basisschooldecaleidoscoop.nl 

Basisschool Titus Brandsma (onderdeel van Stichting Movare)

De school is gelegen in Brunssum-Noord aan De Gasperistraat 5 en werkt middels flexibele leer- en werkplekken aan klas- en groepsdoorbrekend onderwijs. In het schoolgebouw zit ook de buitenschoolse opvang Humankind en de Peuteropvang Pukkio. Kinderen op de Titus Brandsma basisschool blijven standaard tussen de middag over op school.

Meer informatie: www.bstitusbrandsma.nl

Basisschool Meander (onderdeel van Stichting Movare)

De school is gevestigd in de Brede Maatschappelijke Voorziening "Bronsheim" aan De Insel 23, in de wijk Brunssum-Oost. Op 15 juni 2023 heeft basisschool Meander de Waardering ’Excellent’ gekregen van de onderwijsinspectie. BS Meander werkt met een startklas, waarin 4-/5-jarigen zich indien nodig langer kunnen ontwikkelen. Ook zijn er speciale schakelklassen voor leerlingen die meer begeleiding/ondersteuning en/of extra uitdaging nodig hebben. In het gebouw is tevens peuterspeelzaal Pimpeloentje en kinderdagverblijf Rollebol gehuisvest.

Meer informatie: www.bsmeander.net

Basisschool De Opstap (onderdeel van Stichting Movare)

Basisschool De Opstap ligt in het centrum van de gemeente Brunssum aan de Prins Bernhardstraat 40. De school heeft zijn intrek genomen in de nieuwe Brede School Centrum Brunssum. De Opstap is een Gezonde School en zorgt middels de gezonde-school-coördinator en een externe adviseur van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst, dat een gezonde leefstijl dagelijkse praktijk wordt. De Opstap is ook een Euregioschool. Dit houdt in dat er naast Engels ook Duits op het rooster staat in groep 5 t/m 8.

Meer informatie: www.bsdeopstap.nl

Basisschool St. Fransciscus (onderdeel van koepelorganisatie Innovo)

Basisschool St. Franciscus ligt in Treekbeek aan de Wijenweg 143D en is al in 1920 opgericht. BS St. Franciscus werkt vanuit een PBS-aanpak, waarbij PBS staat voor Positive Behaviour Support. PBS is een preventieve aanpak, gericht op (het bekrachtigen van) gewenst gedrag. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld 'lessen in goed gedrag'.

Meer informatie: https://www.bsfranciscus.nl

Basisschool De Trampoline (onderdeel van Stichting Movare)

De Trampoline ligt net als BS De Opstap in het centrum, gevestigd in de nieuwe Brede School Centrum Brunssum aan de Prins Bernhardstraat 40. De Trampoline is een openbare basisschool die werkt met een aantal principes van het jenaplanonderwijs, namelijk gesprek, spel, viering en werk. Kinderen maken deel uit van een cursusgroep én een basisgroep. In een cursusgroep zitten kinderen van één en dezelfde leeftijd en worden de basisvakken rekenen, taal en lezen behandeld. Daarnaast zitten kinderen van drie verschillende leeftijden samen in een basisgroep. Iedereen kan binnen de basisgroep op zijn of haar eigen niveau meedoen, omdat de lesstof gericht is op de verschillende leeftijden.

Meer informatie: www.obsdetrampoline.nl

Gereformeerde Basisschool Benjamin 

De Gereformeerde BS Benjamin ligt aan de Koolweg 9 in Treebeek en is een school waar de Bijbel, het woord van God, het uitgangspunt is voor het onderwijs. Om geen concessies te hoeven doen aan identiteit en de daarop gebaseerde onderwijskundige uitgangspunten zal BS Benjamin geen fusie met andere scholen of schoolbesturen aangaan. Het is de enige gereformeerde basisschool in Brunssum. BS Benjamin vierde in 2022 zijn 100-jarig bestaan.

Meer informatie: www.gbbenjamin.nl

SBO De Boemerang (onderdeel van Stichting Movare)

De Boemerang is een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs en bestaat onder deze naam sinds 18 juli 2003. De school is ontstaan uit een samenvoeging van SBO Eggerank uit Brunssum en SBO In et Wieër uit Hoensbroek. De Boemerang ligt in Brunssum-Oost en is net als BS Meander gevestigd in de Brede Maatschappelijke Voorziening “Bronsheim”, aan De Insel 21. De Boemerang werkt met de methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.

Meer informatie: www.sbodeboemerang.nl

Koepelorganisaties 

In Brunssum zijn 8 van de 10 basisscholen onderdeel van Onderwijsstichting MOVARE waartoe in totaal 46 scholen in 8 gemeenten behoren, allemaal in oostelijk Zuid-Limburg. De kernwaarden van MOVARE zijn: Samen, Transparant, Respect en Veilig.

Meer informatie: www.movare.nl

Eén basisschool (St. Franciscus, Treebeek) is aangesloten bij INNOVO, net als MOVARE een koepelorganisatie. Bij INNOVO zijn ruim 40 scholen voor primair onderwijs (basisonderwijs) aangesloten in Midden- en Zuid-Limburg. De kernwaarden van INNOVO zijn: Solidariteit, Eigenaarschap, Professionaliteit en Zingeving.

Meer informatie: www.innovo.nl

De gereformeerde basisschool Benjamin is zelfstandig en ressorteert niet onder een stichting of koepelorganisatie.