75 jaar oude muurschildering gered in 250 miljoen pixels

Hij is er drie jaar mee bezig geweest. Grafisch ontwerper Ron Slangen gebruikte de modernste digitale technieken om een historische muurschildering uit 1946 opnieuw tot leven te wekken. De schildering van 3.40 bij 2.05 meter was aangebracht in een voormalige ondergrondse mijnschool in Brunssum. Dankzij Ron Slangen is de schildering nu weer voor het eerst in 50 jaar tijd te zien.

De oorspronkelijke muurschildering werd in 1946 aangebracht op de wand van de leermijn van de Staatsmijn Hendrik. De leermijn was een ondergronds stelsel waar jonge mijnwerkers voor het vak werden opgeleid. De muurschildering is een werk van Bert van Reijmersdal (1922-2007).

Na de sluiting van de mijnen bleef de muurschildering 50 jaar lang buiten het zicht. De ingang van de leerschool lag op het terrein van de NAVO-basis in Brunssum. In 2016 kreeg Ron Slangen toestemming van de NAVO om de leerschool in te gaan om de muurschildering te fotograferen. Deze bleek inmiddels ernstig aangetast door vocht en roest. 

Ron Slangen legde de gehavende schildering vast op tientallen deelfoto's in de hoogst mogelijke resolutie. Vervolgens ging hij aan de slag om de foto's te combineren tot één digitaal bestand waarbij hij de ontbrekende delen restaureerde met geavanceerde digitale hulpmiddelen.

Het eindresultaat is een digitale reproductie bestaande uit meer dan 250 miljoen pixels. Een print op ware grootte, afgedrukt op canvas, is door de gemeente geschonken aan het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum en heeft een centrale plek gekregen in de receptieruimte. De onthulling van de digitale restauratie vond plaats in aanwezigheid van familie van de kunstenaar, Bert van Reijmersdal.