Brunssum Crescendo Muziekakkoord

Muziek is sterk verweven met de Brunssumse geschiedenis en is een wezenlijk onderdeel van de Brunssumse cultuur en identiteit. Brunssum kent een rijk verenigingsleven, ook op muzikaal gebied. Er zijn diverse culturele activiteiten en evenementen die de Brunssumse muziekverenigingen zelf organiseren of waar ze aan deelnemen. Deze activiteiten werken verbindend en zorgen ervoor dat de inwoners van de gemeente Brunssum zich kunnen ontplooien en actief deel uit kunnen maken van de samenleving.

Muziek is sterk verweven met de Brunssumse geschiedenis en is een wezenlijk onderdeel van de Brunssumse cultuur en identiteit. Brunssum kent een rijk verenigingsleven, ook op muzikaal gebied. Er zijn diverse culturele activiteiten en evenementen die de Brunssumse muziekverenigingen zelf organiseren of waar ze aan deelnemen. Deze activiteiten werken verbindend en zorgen ervoor dat de inwoners van de gemeente Brunssum zich kunnen ontplooien en actief deel uit kunnen maken van de samenleving. Cultuurparticipatie is belangrijk voor jong en oud. Het muzikale verenigingsleven speelt hier een belangrijke rol in.

Tegelijkertijd hebben ook de muziekverenigingen te maken met uitdagingen. Denk aan de vergrijzing en bezuinigingen. Ook het behouden van leden en het aantrekken van nieuwe leden kost moeite. Tijd dus om de handen in elkaar te slaan en als muziekverenigingen te gaan samenwerken. Die samenwerking krijgt een fantastische start met de ondertekening van het Brunssum Crescendo Muziekakkoord door maar liefst 13 partijen! Als daar geen muziek in zit…..

Het Crescendo Muziekakkoord beschrijft een vernieuwende manier van samenwerking tussen alle muziekgezelschappen in Brunssum. Iedereen heeft immers hetzelfde doel: zoveel mogelijk mensen in Brunssum plezier laten beleven aan het samen muziek maken. Jong en oud. Muziek verbindt!

Herintreders welkom

Daarom stellen de muziekgezelschappen zich niet alleen open voor jeugd, maar ook voor ouderen en ‘herintreders’: Dat zijn senioren die vroeger een instrument hebben bespeeld maar daar door werk en gezin jarenlang geen tijd meer voor hebben gehad. Met de kinderen uit huis en meer vrije tijd is het oppakken van een oude hobby des te leuker.

Samen is leuker

Als muzikant kun je je ontplooien en ben je actief onderdeel ergens van. Je repeteert niet alleen samen, maar je treedt ook op. Buiten of in een zaal. Je loopt mee in een optocht of processie, of je brengt een serenade aan een gouden bruidspaar. Muziek komt overal terug.

Muziekschool en de gemeente

Het bespelen van een instrument is niet in een handomdraai gefikst. Daarom doet ook de Muziekschool SMK mee aan het Muziekakkoord. En natuurlijk de gemeente Brunssum zelf, want cultuurparticipatie is belangrijk en de gemeente erkent het belang van samenwerken. Alleen samen houden we de muziekgezelschappen in Brunssum vitaal en kunnen we uitdagingen als eenzaamheid en vergrijzing het hoofd bieden.

De volgende stappen

Het Crescendo muziekakkoord is een eerste stap. Concreet gaan de deelnemende muziekgezelschappen aan de slag met 3 acties:

 1. Samen als team werken aan oplossingen en activiteiten om de muziekgemeenschap van Brunssum vitaal en duurzaam te maken (door bijvoorbeeld gezamenlijk een jaarlijks evenement te organiseren);

 2. Samen werken aan een verbindende communicatie om muziekliefhebbers te verbinden, muzikanten te werven en publiek te enthousiasmeren (gedeelde evenementenkalender en andere communicatie);

 3. Voldoende capaciteit: voldoende instrumenten, goede educatie en geschikte locaties voor verenigingen.

Wie doet er mee?

Zin om eens te gaan kijken bij een van de muziekgezelschappen? Dat kan! Dit zijn de muziekgezelschappen die nu al meedoen. Neem gerust contact op om een repetitie of uitvoering bij te wonen!

 • Harmonie Orkerst Brunssum

 • Fanfare Harpe Davids

 • Jeugd Orkest Stad Brunssum

 • Scoutingband St. Vincentius

 • Christelijke Harmonie De Bazuin

 • Drumfanfare en Majorette Peloton Parcifal

 • Jong Leven

 • Drumband Schutterij St. Gregorius de Grote

 • Fanfare St. Barbara

 • Harmonie Orkest Concordia Treebeek

 • Mandolinevereniging Troubadour

Brunssum Crescendo!

EV5_7601 GBR Ondertekening 03-2023_