Algemene voorwaarden

Als je de #Brunssumsmomentje vouchers ontvangt, ga je akkoord met de algemene voorwaarden en aanvaard je de toepasselijkheid ervan.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere voucher uitgegeven door OnsBrunssum onder het project ons #Brunssumsmomentje.

Algemene voorwaarden ‘Ons #Brunssumsmomentje’ Vouchers 

Als je de #Brunssumsmomentje vouchers ontvangt, ga je akkoord met de algemene voorwaarden en aanvaard je de toepasselijkheid ervan.


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere voucher uitgegeven door Gemeente Brunssum onder het project Ons #Brunssumsmomentje. 
 

Hoe werkt het?

Ons Brunssum en de deelnemende ondernemers biedt de Brunssumse inwoners van 18 tot en met 30 jaar oud tegen inlevering van de vouchers eenmalig het voordeel wat de ondernemer aanbiedt, met inachtname van de daarbij vermelde actievoorwaarden.

Dit voordeel kan zijn een kortingsbedrag of percentage, of een goodie in natura e.d. bij aankoop van een product of dienst bij de deelnemende ondernemers.  

De vouchers kunnen ingeleverd worden bij alle deelnemende ondernemers die vermeld staan op www.onsbrunssum.nl/brunssumsmomentje
 


Geldigheid en toepasbaarheid vouchers

Iedere inwoner van Brunssum tussen de 18 en 30 jaar heeft recht op één voucher set van drie vouchers in te leveren bij de deelnemende ondernemers.

Voor alle vouchers geldt:

•    De vouchers zijn er alleen in een fysieke vorm. De vouchers worden verspreid via een aantal sportverenigingen in Brunssum:
-    Sportschool Luc Smeets
-    Dance Centre Benito Deane
-    Sv Langeberg
-    Judoclub Brunssum
-    LTC Brunssum
-    Zwemsport Parkstad
-    Studio Hellenbrand
-    Parcifal
-    Fidelitas

Wanneer je niet bij een sportvereniging staat ingeschreven dan kun je de vouchers ophalen bij de Gemeente Brunssum. De openingstijden zijn als volgt: maandag t/m donderdag tussen 14 en 16 uur en op donderdag tevens van 17 tot 19 uur. Afhalen is niet mogelijk op de vrijdag.

Overige spelregels:

•    Als inwoner overhandig je de voucher aan de kassa van de deelnemende ondernemer. 
•    De voucher is alleen in te leveren bij fysieke producten of diensten. De voucher is niet van toepassing op online aankopen. 
•    De voucher is niet inwisselbaar voor geld
•    De vouchers zijn bestemd voor alle inwoners van 18 tot en met 30 jaar oud. Bij inleveren van de voucher kan er om ID-controle gevraagd worden. 
•    De korting die met de voucher wordt verkregen, wordt in mindering gebracht op het aankoopbedrag, op het moment van volledige betaling;
•    De voucher is geldig gedurende op de voucher vermelde periode;
•    De voucher kan maar één keer worden gebruikt bij de desbetreffende ondernemer; 
•    De voucher moet in één keer worden besteed; 
•    Er mag maar één voucher per persoon per bezoek worden ingeleverd
•    De voucher kan niet worden gebruikt in combinatie met soortgelijke voordelen of andere vouchers of cadeaubonnen;
•    Op het moment dat het innemen van vouchers niet meer haalbaar is voor een deelnemende ondernemer, heeft de ondernemer ten alle tijden het recht om te stoppen met zijn/haar deelname.
•    Bij gebruik van de voucher(s) zijn alleen originele en/of onbeschadigde coupons geldig; iedere verandering maakt de voucher ongeldig. 
•    De geldigheid van de voucher(s) en de juistheid van het gebruik, is ter beoordeling van Gemeente Brunssum en de deelnemende ondernemers. 
•    De ondernemer heeft ten alle tijden het recht om voucher inname te weigeren op basis van groepsgrootte. (het inleveren van grote hoeveelheden vouchers tegelijk)
•    Het is niet toegestaan de vouchers op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven, zonder weet van de Gemeente Brunssum.
•    Gemeente Brunssum behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De nieuwste versie vind je op: onsbrunssum.nl/vouchervoorwaarden
•    Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
•    Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van de vouchers of problemen bij het gebruik van de vouchers, laat ons dit zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met de Gemeente Brunssum via onsbrunssum@brunssum.nl
 

Retour geven van aankopen


 Bij het retourneren van een aankoop/aankopen waarbij een voucher is gebruikt, wordt het aankoopbedrag verminderd met de genoten korting uitbetaald. Een eventueel bij de aankoop verkregen goodie dient door de klant in originele staat teruggegeven te worden of wordt met de klant verrekend. Het voordeel dat met de voucher is verkregen vervalt. 
 

Aansprakelijkheid

Gemeente Brunssum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de voucher(s), noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met voucher(s). Gemeente Brunssum is niet niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de voucher(s).