Actievoorwaarden winactie #Brunssumsmomentje

 

Voordat je meedoet

Als je meedoet aan de ‘winactie Ons #Brunssumsmomentje vouchers (hierna: ’Actie’) ga je akkoord met deze voorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’)  en aanvaard je de toepasselijkheid ervan. Lees deze Actievoorwaarden daarom goed door voordat je meedoet. De Actie wordt aangeboden en georganiseerd door Gemeente Brunssum.  (Lindeplein 1 6444 AX Brunssum), hierna aangegeven als Gemeente Brunssum. Deze Actie is ter promotie van de Ons #Brunssumsmomentje vouchers in de Gemeente Brunssum. Als je meedoet, ben je Deelnemer. De Deelnemer kan hierna ook worden benoemd als ‘je’.  Gemeente Brunssum houdt zich ook aan deze Actievoorwaarden en aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Hoewel deze Actie via Instagram wordt aangeboden, is Instagram op generlei verantwoordelijk voor deze Actie. Instagram wordt met andere woorden volledig gevrijwaard. Daarnaast bevestigt Gemeente Brunssum uitdrukkelijk dat Instagram op geen enkele manier deze Actie sponsort of goedkeurt. Noch is het de bedoeling dat deze Actie beheerd wordt door of geassocieerd wordt met Instagram.

Deze Actievoorwaarden zijn tot 1 oktober 2022 vinden op onsbrunssum.nl/vouchervoorwaarden


Wat houdt de Actie in?

1.    Gemeente Brunssum geeft iedere maand een cadeaubon van Ons Brunssum weg ter waarde van €25,00. Dit heeft een totaal waarde van €125,00.
2.    De willekeurig geselecteerde winnaars winnen de Ons Brunssum cadeaubon ter waarde van €25,00. 
3.    De Prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. 
4.    Een ‘Winnaar’ is diegene die via onderstaand beschreven trekking wordt aangeduid.
5.    Als er kansspelbelasting verschuldigd is door het uitvoeren van deze actie, zal Gemeente Brunssum deze betalen.

Hoe doe je mee aan deze Actie?

1.    Deel jouw #Brunssumsmomentje in je Instagram story en tag @onsbrunssum met de hashtag #Brunssumsmomentje. Er is een openbaar profiel op Instagram nodig om mee te doen. 
2.    De Actie loopt van 11 mei 10:00 tot en met 1 oktober 2022 12.00. Alle stories op Instagram die eerder of later werden gepost, worden uitgesloten van de trekking.
3.    Je kunt maximaal één keer meedoen, en dus maximaal kans maken op één Prijs.
4.    Meedoen is gratis.
5.    Werk je bij Gemeente Brunssum of ben je een inwonend gezinslid van iemand die bij Gemeente Brunssum werkt? Dan kun je niet meedoen aan de Actie. Jouw reactie op Instagram wordt dan niet meegenomen in de trekking.
6.    Elke poging tot fraude is niet toegestaan, je wordt dan uitgesloten van Deelname aan deze Actie.

 

Hoe selecteren we de winnaars?

1.    Uit alle geldige stories op Instagram worden volledig willekeurig 5 stories geselecteerd. Deze personen krijgen de Ons Brunssum cadeaubon ter waarde van €25.00. Twee medewerkers van Gemeente Brunssum zorgen ervoor dat deze selectie objectief gedaan wordt. Zij zien er op toe dat de Social Media manager de stories en dus winnaars willekeurig selecteert. 
2.    De Winnaars krijgen een persoonlijk bericht d.m.v. een reactie van Gemeente Brunssum via Instagram. 
3.    Als je niet gewonnen hebt krijg je geen bericht.
4.    Over de uitslag en de opzet van deze Actie kun je een reactie aan ons sturen via de klachtenprocedure. Die kun je indienen via onsg@brunssum.nl. Dit kan tot 1 oktober 2022

 

Hoe zit het met jouw privacy?

1.    Doordat je meedoet aan deze Actie, accepteer je dat jouw persoonlijke gegevens worden geregistreerd en in het kader van deze Actie worden gebruikt door Gemeente Brunssum. Gemeente Brunssum behandelt jouw  persoonsgegevens vertrouwelijk en stelt deze niet ter beschikking aan derden, behalve als dit noodzakelijk is in het kader van de jurering voor Actie en/of voor de toekenning van de Prijs.
2.    Mocht het nodig zijn, kunnen wij je vragen om je te identificeren met een rechtsgeldig legitimatiebewijs. 
3.    De winnaar dient uiterlijk binnen 2 weken na het bekendmaken van de winnaar te reageren, anders wordt er een nieuwe winnaar gekozen door Ons Brunssum 
4.    Op het moment dat je winnaar bent, kan Gemeente Brunssum je vragen om toestemming te geven voor het gebruik van door jou gemaakte foto’s mbt de Prijs. Gemeente Brunssum zal deze foto’s alleen gebruiken als jij hier expliciet via een persoonlijk bericht toestemming voor geeft.
5.    Op deze Actie is het Privacy Statement van Gemeente Brunssum van toepassing. Dit Privacy Statement kun je vinden op www.brunssum.nl/privacy.

 

Aansprakelijkheid

1.    Gemeente Brunssum is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure en/of schade die je krijgt door mee te doen aan deze Actie.
2.    Gemeente Brunssum is ook niet aansprakelijk voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot je deelname of de aanwijzing van de Winnaars. 
3.    Gemeente Brunssum is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook door het meedoen aan de Actie of voor schade die door derden geleverd wordt.
4.    Gemeente Brunssum is niet aansprakelijk voor toegebrachte schade door en aan de Prijs. Ook is Gemeente Brunssum niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de Prijs, en kan Gemeente Brunssum je geen garantie geven ten aanzien van de kwaliteit ervan. 

 

Toepasselijk recht

1.    Aan deze Actievoorwaarden kun je geen rechten ontlenen.
2.    Gemeente Brunssum kan altijd wijzigingen aanbrengen in de Actievoorwaarden, of de Actie vroegtijdig beëindigen. Als dit het geval is, kun je dit nalezen op onsbrunssum/actievoorwaarden
3.    In een situatie waarin deze Actievoorwaarden niet voldoende zijn, beslist Gemeente Brunssum hoe deze situatie wordt opgelost. 
4.    Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing
 

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de Actie kun je een e-mail sturen naar: onsbrunssum@brunssum.nl.  De redactie zo snel mogelijk reageren op je e-mail.
Veel plezier met het meedoen aan onze Actie!

Gemeente Brunssum