De eerste ondernemersbijeenkomst is een feit en dít werd er besloten!

Ondernemen krijgt volop aandacht in ons nieuwe centrum, maar wat houdt dit in voor de bestaande ondernemer? Tijd voor gemeente en ondernemers om samen te komen om te praten over de plannen én ideeën te delen. Gemist? Deze 5 zaken kwamen aan bod (en dít werd erover afgesproken

Menu op maat

Programmamanager Wieke Galama presenteerde het menu op maat aan de 45 aanwezige ondernemers. Als voorgerecht een plenaire aftrap en toelichting over de centrumvisie, de deelprojecten, het gewenste kwaliteitsbeeld en de grove planning. Het hoofdgerecht bestond uit 5 ingrediënten die we hieronder voor je toelichten. Met voor ieder ingrediënt ook de actiepunten en planning. Smaakt het naar meer? Hier ook alvast een voorproefje in beeld!

1. Victoriapark

Het Victoriapark is het nieuwe hoogwaardige stadspark, waar wonen, ontmoeten en beleven in het groen centraal staan. De ambities zijn toegelicht en de aanwezigen kregen een eerste sneak-peak. Ook was er aandacht voor het type woningen: 60 woningen in de sectoren middenhoog tot hoog (koop en mogelijk ook huur). De ondernemers benadrukten het belang van veiligheid, tijdige communicatie en parkeergelegenheid. Dat laatste vooral voor de panden aan de Kerkstraat. Kunnen er bijvoorbeeld ook parkeerplaatsen in de parkeervoorziening worden afgenomen? Qua communicatie is het verzoek vooral om tijdige informatie over zaken als sloop en bereikbaarheid tijdens de sloop- en bouwfase. Op dit moment wordt druk gewerkt aan een sloopplan waarin deze aspecten worden meegenomen. Zodra er informatie te delen is, zal dit ook gebeuren.

 • Planning: Naar schatting zal de sloop bij de zuidelijke doorsteek op z’n vroegst starten rond eind 2022, ná positieve afronding van het flora en fauna onderzoek eind oktober. De aanbestedingsprocedure en het bestemmingsplan van het plangebied zijn op dit moment in ontwikkeling. 
 • Actie: Tijdige informatieverstrekking als er weer processtappen zijn gemaakt. En punten rondom parkeren meenemen in het projectdocument richting ontwikkelaars. 

2. Beleving in het centrum

Met de focus op de beleving in een centrum, kan uiteindelijk een hogere winkel-of horecaomzet bereikt worden. Een event zorgt bijvoorbeeld voor sfeer en trekt bezoekers naar het centrum én jouw zaak. Alle aanwezigen namen deel aan een out-of-the-box brainstorm gericht op het ophalen van haalbare, seizoensgebonden belevenissen in het centrum. Deze ideeën kwamen uit de koker:

 1. Een wijnproeverij gekoppeld aan een ladies night in het centrumgebied (in winkels), 
 2. Bootjes in de vijver met lokaal eten in een paviljoen aan de vijver, 
 3. Tocht in een arrenslee in de winter, 
 4. Jaarlijks Liberty evenement met afnorth in het voorjaar door het hele centrum, 
 5. Een evenement met winterterrassen waar alle lokale horeca aan mee doet, 
 6. Kerstshow met modeshow, eten en muziek door de hele straat, 
 7.  Poppytour langs gedenkplaatsen in het voorjaar, 
 8. Italiaanse themadag in de zomer (eten, auto’s, mode, muziek, gondels op het water etc.), 
 9. Frequente speurtochten in het centrum, 
 10. Aankleding bij thema’s als Halloween de lente, kerst etc., 
 11. Maak combideals tussen ondernemers van buiten het centrum naar het centrum, zoals Blote Voetenpark en diner in centrum bij horecalocatie
 12. Een obstakelrun in het centrum.

Naast deze goede ideeën zijn er tal van ondernemers die hebben aangegeven op enige wijze een rol te willen spelen bij de organisatie van één van de activiteiten. 

 • Planning: In juli worden de aangedragen ideeën verder uitgewerkt tot een definitief totaalprogramma.
 • Acties: Prioritering aanbrengen in de lijst met ideeën (bijvoorbeeld met een poll) en benaderen van initiatiefnemers die iets willen betekenen in het organiseren van activiteiten en hiertoe afspraken maken

3. Transformatie Rumpenerstraat

De Rumpenerstraat moet de belangrijkste toegangsweg tot het centrum worden. De panden in deze straat worden getransformeerd, waarbij retail plaats moet maken voor wonen en diensten. De subsidiemogelijkheden die hiervoor in het leven zijn geroepen worden besproken. De aanwezige ondernemers beamen dat er iets moet gebeuren in deze straat, maar vragen wel extra aandacht voor (verkeers)veiligheid en woonkwaliteit. De verpaupering van bepaalde panden levert een bepaald onveilig gevoel op. Qua verkeer werd gevraagd om de blauwe zone regels sterker na te leven en te controleren. Met name bij gevaarlijke punten, zoals de rotonde ter hoogte van Rumpenerhof, maar ook de bocht bij el Comal. Qua wonen het verzoek om te zorgen dat kwalitatief wonen terugkomt en niet te kleine units die mogelijk overlast uitnodigen. Ook over de plannen rondom de transformatie de vraag voor tijdige communicatie. 

 • Acties: Ondernemers actiever betrekken bij de (voortgang van de) plannen. Input meenemen in mobiliteitsplan van de gemeente Brunssum.

4. Aantrekken nieuwe ondernemers

Een compacter, aantrekkelijker en groener winkelgebied moet leiden tot een stabieler aanbod. Ook de nodige stimuleringsregelingen, moeten het ondernemerschap in Brunssum doen lonken. Er werd gezamenlijk een matrix geschetst van kansen, belemmeringen en mogelijke stimulerende maatregelen. Dit vormt de basis voor de acquisitiestrategie. 

Welke kansen en thema's zien we?
 • De internationale gemeenschap biedt kansen. Het idee werd geopperd om deze mensen een warm welkom te bieden met fysieke rondleiding door Brunssum. Betrek hier ondernemers bij.
 • Wellness en beauty is in het winkelaanbod een missend thema.
 • Thema 22/45-jarigen: bepaalde horeca ontbreekt voor die doelgroep, maar ook een speelgoedwinkel is er niet.
 • Bij outdoor ook link te leggen naar golfen, wandelen en MTB. Ook een winkel op dat gebied mist. 
 • Leisure: binnenspeelplaats in combi met internationale franchisefood wordt wel gezien als kans.
 • Ondernemersmagazine wordt als kans gezien om Brunssum beter op de kaart te zetten. 
Wat zijn de barrières om in Brunssum te ondernemen?
 • Hoge huurprijzen
 • Staat van bepaalde panden is zeer afschrikkend
 • Financieringsvraagstukken

Psst… wist je dat Streetwise ondernemers uit Brunssum kosteloos kan helpen?

Wat zou kunnen bijdragen aan het aantrekken van nieuwe ondernemers?
 • Actiever centrummanagement 
 • Ruimte voor starters in combinatie met detailhandelsscholen: pop-up achtige constructie met begeleiding
 • Meer (betaalbare) nieuwbouw. Zowel voor retailer alsook voor centrumbewoner.
 • Woningen gericht op jeugd zodat die doelgroep ook meer in het centrum is
Overige ideëen
 • Fietsservice/koeriersdienst. Laat mensen niet slepen met tassen en ontzorg hen, zodat het verblijf in het centrum wordt verlengd. 
 • Workshops digitaal ondernemen. Zou een mooie faciliteit zijn om samen (gemeente en ondernemers) op te pakken. Is weer een extra service van Brunssum.

 

 • Acties: input meenemen in acquisitiestrategie. Delen informatie met ondernemersvereniging(en).

5. Communicatie

De website onsbrunssum.nl/onsnieuwecentrum is dé centrale informatiehub. Maar ook blijft er ruimte voor fysieke uitwisseling in de vorm van bijeenkomsten of Buro Brunssum. En zijn er plannen voor geprinte informatie op de 'deurmat', bijvoorbeeld in de vorm van een magazine of krantje. 

 • Acties: input meenemen in communicatiestrategie/-kalender.

Veel leeswerk, daarom hier een handige samenvatting!

We kunnen ons voorstellen dat bovenstaand nogal wat is om op je te laten inwerken. Daarom maken we een heel handige samenvatting, in de vorm van een heuse 'infographic'. Hierin vind je beknopt de thema's, inhouden én actiepunten terug. Handig toch? Heb je vragen, opmerkingen of grandioze ideeen? Laat het ons dan weten op onsnieuwecentrum@brunssum.nl!

infographic-ondernemersbijeenkomst