Nieuw initiatief: 'Warm Welkom Brunssum' onthult 12 januari de eerste plek!

Brunssum heeft veel te bieden. Naast de bekende Brunssummerheide, is Brunssum rijk aan groene parken, een openluchttheater en historische gebouwen. Toch zijn buurtbewoners van mening dat dit beeld niet voldoende naar voren komt. ‘Het begint al wanneer mensen Brunssum binnen rijden. De meeste toegangswegen stralen geen warm welkom uit’, vertellen Brunssummers Ivo Boekhorst & Wendy Bedet-Glasbergen. Daarom bedachten zij een nieuw initiatief: Warm Welkom Brunssum.

Het idee

Door middel van het gebruik van rotondes bij invalswegen wordt een momentum gecreëerd, waar voorbijgangers ‘even van op kijken’ of ‘een lach op hun gezicht krijgen van herkenning’. Op deze rotondes toornen verschillende iconen die typisch Brunssum zijn speels boven het maaiveld uit. De Rotonde Akerstraat bij de Kerk van de Langeberg zal de eerste zijn. Per invalsweg worden iconen geselecteerd die passen bij die specifieke buurt of wijk, zodat over meerdere jaren verschillende toegangswegen van Brunssum worden aangepakt.

Werkgroep

Om samen als Brunssumers een maximaal resultaat te halen werd er een werkgroep samengesteld die bestaat uit vrijwilligers uit diverse delen van Brunssum. Zij worden ondersteund door medewerkers van de gemeente Brunssum. Ivo & Wendy maken deel uit van deze werkgroep en vertegenwoordigen hun wijk: Zuid.

Herkenbare iconische beeltenissen van Brunssum

Het concept dat er nu ligt zet in op de bijzondere historie, mooie architectuur en interessante plekken in de directe omgeving van Brunssum. Ivo: ‘We wilden iets verzinnen om de wijk te markeren, waardoor je ziet in welk deel van Brunssum je binnenkomt. Het idee ontstond om silhouetten van cortenstaal te laten ontwerpen door een lokale maker.’

‘Zo zijn uiteindelijk het schaapje, schachtwiel, geveltje, toren en stadshuis ontstaan. Herkenbare archetypen waar de inwoners van Brunssum Zuid trots op zijn’, zegt Wendy. 
Impressie_1 Impressie_2

Schaapje

‘Het schaapje staat voor de Brunssummerheide, onze achtertuin. Het groen. Hier zijn we als buurtbewoners enorm trots op. Wat inwonersaantal betreft is Zuid de kleinste wijk, maar qua oppervlakte de grootste. De schaapskolonie wandelt heerlijk over de hei. Deze natuur is een van de mooiste stukjes. Met historie ook, want in de oorlog speelde er van alles.’

Schachtwiel

‘Het schachtwiel is de link met het verleden, de oude mijnwerkerskolonie. Brunssum is groot geworden door de mijnwerkers. Het mijnverleden is heel kenmerkend en ieder jaar vindt een herdenking plaats uit respect voor vroeger.’

Geveltje

‘In Brunssum Zuid vind je veel karakteristieke monumenten. Veel woningen zijn benoemd tot rijksmonument en staan onder monumentale bescherming. Typisch zijn de opzichterswoningen aan de Wieënweg.’

Toren

‘Op de militaire basis pronkt de toren als icoon voor de internationale gemeenschap en de wijk die eromheen ligt. Een wijk die het volledige militaire gebied omsluit. Met aan de ene kant de school en aan de andere kant de basis. Veel internationale mensen wonen in de wijk, maar ook veel lokale mensen werken op de basis. De toren is een herkenningspunt, te zien in de wijde omgeving.’

Stadhuis

‘Het stadhuis staat voor het Brunssum van nu. Met een eigen uitstraling. Vertegenwoordigd door het volk, echte Brunssummers die hier thuis horen en zich trotse inwoner voelen.’

Iconen_uitsnede

Ons Stukje Brunssum

Deze iconen combineren oud en nieuw Brunssum, de historische gebouwen en mooie natuur. Alles waar Zuid rijk aan is. Met name in Coronatijd was het moeilijk om Warm Welkom Brunssum in goede banen te leiden. ‘Het was niet altijd makkelijk, maar het mooiste is dat het nu daadwerkelijk gaat gebeuren’, aldus Ivo.

‘We doen het voor de wijk en horen positieve geluiden van de inwoners. Dat is natuurlijk ook het doel van een buurtnetwerk: onze leefomgeving een stukje aangenamer maken. Trots maken. Eigenaarschap creëren. Dit is onze wijk, ons stukje Brunssum. En dat mag te zien zijn!’ zegt Wendy.

bovenaanzicht

Opening

Op 12 januari 2023 om 13:00 zullen we de rotonde met elkaar gaan openen. Kom je ook? Wij zorgen voor lekkers en vieren samen dat we Brunssum een stukje mooier gemaakt hebben!

Is jouw wijk/windstreek de volgende?

Het idee is om elk jaar één nieuwe rotonde op te leveren, zodat iedere windrichting in de toekomst vertegenwoordigd is. Na de onthulling van regio 'Zuid' gaan we natuurlijk niet bij de pakken neerzitten. In 2023 willen we graag direct doorpakken. Kom jij uit Brunssum noord, oost, west óf ben je gewoon een enthousiasteling die mee wilt denken over de meest kansrijke nieuwe plek om een zelfde concept te maken? Laat het ons vooral weten! Stuur een mail naar onsbrunssum@brunssum.nl