35 jaar stedenband tussen Brunssum en Alsdorf: een bijzondere vriendschap

Vriendschappen kunnen overal ontstaan, zelfs tussen steden. In het geval van Brunssum en Alsdorf is de warme relatie die de twee gemeenten delen een bewijs van de kracht van jarenlange uitwisselingen op sociaal, cultureel en sportief vlak. Deze inmiddels 35-jarige stedenband is niet alleen bijzonder, maar ook een inspiratiebron voor wat mogelijk is als gemeenschappen over de grens heen samenwerken.

Het ontstaan

Wat Brunssum en Alsdorf verbindt, gaat verder dan alleen een gemeenschappelijke grens. Beide steden hebben een mijnverleden, hoewel de sluiting van de mijnen op verschillende momenten in de geschiedenis heeft plaatsgevonden. Op basis hiervan ontstond de wens om als grensgemeenten nader tot elkaar te komen. En zo geschiedde!

Partnerschaft

In 1981 sloten Alsdorf en Brunssum hun officiële vriendschapsverklaring. Ongeveer 7 jaar later, in 1988, werd deze vriendschap bekrachtigd in een officiële stedenband. Dit jaar mogen de gemeenten 35 jaar ‘Partnerschaft’ vieren.

Vanaf de start was het de bedoeling dat de stedenband geen politiek-bestuurlijke focus zou hebben, maar vooral beleefd zou moeten worden door de bewoners. Het belangrijkste doel was dan ook het ontstaan van vriendschappen op verenigingsniveau én verder.

Zowel Brunssum als Alsdorf hebben hun cultuur en tradities in ere gehouden en gedeeld met elkaar. De combinatie van oud en nieuw heeft de stedenband verrijkt en verdere verbinding gecreëerd.
17. Alsdorfplaquette

Brunssums Partnerschapcommité

In 1989 werd het Brunssumse Partnerschapscomité opgericht. Dit comité is betrokken bij diverse activiteiten en uitwisselingen met de gemeente Alsdorf. Denk bijvoorbeeld aan de deelname van Alsdorfse atleten aan de jaarlijkse Parelloop, Staffellauf (onderdeel wereld kinderdag) en concerten van koren.

Daarnaast wordt er samen gesport, zoals voetbal, tennis, zwemmen en taekwondo. Men weet elkaar goed te vinden. Ook op het gebied van carnavalsactiviteiten natuurlijk. Muziekgezelschappen lopen optochten mee, er vindt uitwisseling van prinsen plaats en ook zijn de schutterijen nauw betrokken.
 

“Het comité is het vliegwiel dat mensen en organisaties met elkaar verbindt. Maar uiteindelijk moeten de verenigingen het zelf gaan doen.”

Pssst… wist je dat de eerste contacten tussen Brunssum en Alsdorf werden gelegd door carnavalsverenigingen, direct na de Tweede Wereldoorlog? Andere verenigingen die aan de basis stonden van de eerste, spontane culturele uitwisselingen waren mandolinevereniging Troubadour en Fanfare St. Barbara. Niet lang daarna volgden ook uitwisselingen op het sportieve vlak.

Verbinding en vriendschap

Een van de meest waardevolle aspecten van de stedenband is het ontstaan van persoonlijke vriendschappen op verenigingsniveau en daarbuiten. Mensen uit Brunssum en Alsdorf vinden elkaar en kunnen zo gemeenschappelijke ervaringen delen. 

De stedenband tussen Brunssum en Alsdorf draait natuurlijk ook om het delen van kennis en kunde tussen gemeenten. Bedrijven profiteren eveneens van deze samenwerking door van elkaar te leren. De invloed van de stedenband op de burgers is goed merkbaar, vooral in termen van werkgelegenheid.

Brunssum en Alsdorf, Alsdorf en Brunssum: de stedenband tussen deze gemeenten blijft een prachtig voorbeeld van hoe vriendschap en cultuur geen grenzen kennen.
 

Jubileumconcert: 35 jaar stedenband

Aanstaande zondag 22 oktober viert Gemeente Brunssum 35 jaar stedenband Alsdorf met een speciaal jubileumconcert in de Brikke Oave. Het mannenkoor RMK zal 15 nummers zingen, onder leiding van dirigent Wim Scheepers. Daarnaast zal de Brunssumse sopraan Marjorie Ginczinger optreden, begeleid op de piano door Gerald Wijnen.

De zaal opent om 13.30 uur. Het concert begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.15 uur. Toegang is helemaal gratis. Kom je ook een kijkje nemen? Je bent van harte welkom!