Algemene voorwaarden voor de consument 'Ons Cadeautje Brunssum'

Als je een OnsCadeautjeBrunssum cadeaukaart (hierna: ‘de cadeaukaart’) aankoopt via één van tussenpartijen (hierna: verkooppunt’), ga je akkoord met deze voorwaarden (hierna: ‘algemene voorwaarden’) en aanvaard je de toepasselijkheid ervan. Lees deze algemene voorwaarden bij aanschaf van de cadeaukaart daarom goed door. De cadeaukaart wordt aangeboden door Gemeente Brunssum.  (Lindeplein 1 6444 AX Brunssum), hierna aangegeven als ‘organisator’. Als je de cadeaukaart aankoopt, ben je ‘gebruiker’. De gebruiker kan hierna ook worden benoemd als ‘je’.  De cadeaukaart is in te wisselen bij de aangesloten partners (hierna: ‘inleverpunt’). Gemeente Brunssum houdt zich ook aan deze algemene voorwaarden.

Voorwaarden:

 • Bij aankoop van de cadeaukaart maak je gebruik van een fysieke pas. Deze is verkrijgbaar bij: 
  • Blokker Brunssum, De Parel 10 in Brunssum.
  • Sigarenspeciaalzaak Hermans, Rumpenerstraat 5, Brunssum
  • Hello Gorgeous, Wijenweg 185, Brunssum
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgegeven cadeaukaarten. (Plastic kaarten, die worden uitgegeven door de verkooppunten van de cadeaukaart en worden ingeleverd bij alle deelnemende inleverpunten van de cadeaukaart.
 • De tegoeden die worden aangehouden op de cadeaukaart zijn geldig tot uiterlijk 2 jaar na de aankoopdatum. Na deze 2 jaar kan de cadeaukaart niet meer worden gebruikt en vervallen deze tegoeden aan de uitgevende organisator.
 • De organisator en de verkoop- en inleverpunten, zijn niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of verlies.
 • Inleverpunten van de cadeaukaart houden zich het recht voor om een product uitsluitend te accepteren na ontvangst van het originele product en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
 • Het is als gebruiker niet toegestaan de cadeaukaart of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handelingen leidt ertoe dat je het gebruik van de cadeaukaart wordt ontzegd, door een inleverpunt, een verkooppunt of de organisator.
 • Het is niet toegestaan de cadeaukaart op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven, zonder voorafgaande toestemming van van de organisator.
 • De organisator behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De nieuwste versie vind je op: www.onsbrunssum.nl/cadeaukaart
 • Deze wijzigingen en aanvullingen treden in werking op de datum waarop deze op www.onsbrunssum.nl/cadeaukaart worden gepubliceerd. 
 • Wij adviseren je om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.
 • De organisator, de verkoop- en inleverpunten respecteren de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
 • Voor het volledige privacybeleid, verwijzen wij u naar de Privacyverklaring, welke is te vinden op de website www.onsbrunssum.nl
 • Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van de cadeaukaart of problemen bij het gebruik van de cadeaukaart, laat ons dit zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met de organisator via onsbrunssum@brunssum.nl