Doorsteek centrum

Het project ‘Doorsteek centrum’ is onderdeel van het Masterplan Centrum. In het Masterplan is sprake van een nieuwe inrichting van het centrum op het gebied van wonen en winkelen, onderwijs, zorg en welzijn. Het streven is een nieuw hart van Brunssum te creëren, met woningen en voorzieningen voor ouderen, jongeren en starters en aantrekkelijke, goed toegankelijke winkel- en wandelgebieden.

Het project ‘Doorsteek centrum’ behelst de aanleg van een nieuw voetgangerstracé in het winkelgebied binnen het Ei. Dit tracé maakt het centrum aantrekkelijker voor winkelend publiek en vormt daarmee een nieuwe impuls voor een bruisend winkelhart.

Het nieuwe voetgangerstracé wordt ook wel de Doorsteek genoemd. Deze nieuwe route loopt straks vanaf de Kerkstraat (in het verlengde van de Wilhelminastraat) tot aan de kop van de Schiffelerstraat. Zo ontstaat een tweede ‘promenade’, met aan weerszijden winkels. Het winkelgebied ’t Ei krijgt daarmee een lusvormig stratenpatroon waardoor winkelend publiek een ‘rondje Brunssum’ kan lopen.

Fasering

De aanleg van de Doorsteek gebeurt in fasen. Tijdens de eerste fase is begonnen met nieuwbouw op de hoek Schiffelerstraat/Koutenveld, waar de zuidelijke ingang van de Doorsteek komt. Hier is nieuwe winkelruimte voor Albert Heijn gerealiseerd, en verder ook nog appartementen en een stallingsgarage aan het Koutenveld. Toen de nieuwe locatie gereed was, is de AH verhuisd en het oude pand afgebroken. Op de plek van de oude AH wordt nu gewerkt aan nieuwe winkel- of commerciële ruimte met daarboven appartementen. Als laatste wordt een plein aangelegd ter hoogte van de aansluiting van de Schiffelerstraat op het Koutenveld.

Fase 2 behelst de bouw van de echte Doorsteek, richting Kerkstraat/Wilhelminastraat.

Planning

Op donderdag 6 oktober 2016 is gestart met het bouwrijp maken van het werkterrein. Medio december 2016 zijn de bouwwerkzaamheden van de eerste fase begonnen. In november 2017 is de AH verhuisd naar de nieuwe locatie. Hierna is gestart met de sloop van het oude pand. De appartementen boven en naast de nieuwe AH zijn opgeleverd in het voorjaar van 2018. Ook is in het voorjaar gestart met de bouw op de locatie van de oude AH. De nieuwe commerciele ruimten en appartementen worden naar verwachting eind 2018 opgeleverd.

Impressies

Benieuwd hoe dit er straks uit komt te zien?