Op gen Hoes

Project asbest en energie

Het Rijk heeft in 2015 bekend gemaakt dat zij willen dat in 2024 alle aan de buitenlucht blootstaande asbestdaken in Nederland vervangen zijn. Ook het merendeel van de woningen in de wijk ‘Op gen Hoes’ is voorzien van asbesthoudende dakbedekking.

De wijk Op gen Hoes

Op gen Hoes is een unieke wijk in Brunssum, gekenmerkt door het hofjesprincipe met gestapelde laagbouw en geschakelde woningen. Dit maakt het voor de bewoners mogelijk om de asbestsanering gezamenlijk op te pakken en zo geld en tijd te besparen. Ook wordt bij het verwijderen van asbest uit daken vaak gekeken naar het verduurzamen van de woning. Zo zijn er mogelijkheden voor het aanbrengen van dakisolatie en/of het plaatsen van zonnepanelen. In de showcase Op gen Hoes bekijken Provincie Limburg en Gemeente Brunssum de mogelijkheden om in deze wijk gezamenlijk de asbestsanering aan te pakken, wat de mogelijkheden zijn voor het verduurzamen van de woningen en hoe wij hierbij kunnen ondersteunen.

Informatie

Provincie Limburg en Gemeente Brunssum hebben eind 2016, in mei 2017 en in januari 2018 een aantal informatie-avonden georganiseerd voor de bewoners van de wijk Op gen Hoes. Bij de informatie-avond in mei 2017 zijn er presentaties gehouden door verschillende partijen. Deze presentaties zijn via onderstaande links te bekijken:

Bij de inloopbijeenkomst in januari 2018 is er een informatiepakket verstrekt. Dit pakket is hieronder te downloaden:

Op basis van de informatieavonden is een lijst met vragen en antwoorden opgesteld voor verschillende categorieën:

Als je na het lezen van de vragen en antwoorden nog vragen hebt, kun je deze stellen per mail via opgenhoes@brunssum.nl of telefonisch via het algemene nummer van de gemeente 045-5278555. Naar aanleiding van de ontwikkelingen wordt deze lijst regelmatig aangevuld.