Algemene voorwaarden voor de ondernemer 'Ons Cadeautje Brunssum'

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door de gemeente Brunssum uitgegeven cadeaukaarten (zowel elektronische als gedrukte cadeaukaarten), die worden verkocht door de daartoe aangewezen en overeengekomen verkooppunten.

Voorwaarden:

 • De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel overige gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op www.onsbrunssum.nl/cadeaukaart
 • Ons Cadeautje Brunssum is twee (2) jaar na datum uitgifte geldig. Na de vervaldatum kan deze niet meer worden gebruikt.
 • Ons Cadeautje Brunssum kan bij uitgifte worden opgewaardeerd minimaal met € 5,00 en maximaal tot € 150,00.
 • Ons Cadeautje Brunssum wordt het hele jaar aanvaard, ook tijdens de uitverkoop en/of op afgeprijsde artikelen.
 • Uitbetaling door de gemeente Brunssum aan de deelnemende organisaties vindt elke twee weken plaats.
 • De deelnemende organisatie betaalt tot het einde van de pilot in 2021 geen maandelijkse kosten om bij Ons Cadeautje Brunssum aangesloten te zijn.
 • Iedere cadeaukaart van Ons Cadeautje Brunssum is voorzien van een unieke nummercode en wordt slechts éénmaal verstrekt.
 • Ons Cadeautje Brunssum is uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen bij deelnemende acceptanten.
 • Voor gebruik van Ons Cadeautje Brunssum is het noodzakelijk om de CCV Connect app te downloaden. Voor gebruik van de app is een wifi verbinding nodig en een organisatie account.
 • Cadeaukaarten of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld. Indien de klant niet het volledige bedrag van zijn Ons Cadeautje Brunssum spendeert bij aankoop, blijft het resterende bedrag beschikbaar op de kaart. Zo hoeft er nooit geld terug gegeven te worden.
 • Alle deelnemende acceptanten worden vermeld op de deelnamelijst op www.onsbrunssum.nl/cadeaukaart
 • De deelnamesticker van Ons Cadeautje Brunssum dient duidelijk en zichtbaar voor het publiek aangebracht te worden op de etalage of op de voordeur.
 • Het ontwerp van Ons Cadeautje Brunssum blijft eigendom van de gemeente Brunssum.
 • Het is niet toegestaan Ons Cadeautje Brunssum of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Ons Cadeautje Brunssum wordt ontzegd.
 • Het is niet toegestaan de Ons Cadeautje Brunssum cadeaukaarten op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden, anders dan waarvoor deze is uitgegeven.
 • Opzegging van de Ons Cadeautje Brunssum cadeaukaart dient u schriftelijk (per mail aan onsbrunssum@brunssum.nl) te melden. De opzegtermijn is 1 jaar, daarna maandelijks opzegbaar. Bij faillissement of verhuizing buiten gemeente Brunssum, wordt de deelname gestopt.
 • De Ons Cadeautje Brunssum voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. De acceptant wordt daarvan tijdig schriftelijk via de mail op de hoogte gebracht. Blijft acceptant na het ingaan van de wijzigingen Ons Cadeautje Brunssum gebruiken, dan worden de gewijzigde voorwaarden geaccepteerd.
 • Deze overeenkomst wordt aangegaan met de gemeente Brunssum als contractspartij.